Vrijwilligerscollege Hoogeveen organiseert op maandag 20 juni, WERELDVLUCHTELINGENDAG, van 19.30 – 21.30 uur in de Kerkboerderij, Korenstraat 43 een themabijeenkomst over vrijwilligerswerk voor vluchtelingen die nog in de procedure zitten, maar ook voor mensen die zich als nieuwkomer installeren of al geïnstalleerd zijn. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd voor Hoogeveense burgers die zich graag willen inzetten voor deze doelgroep. Ook organisaties zijn van harte welkom.

Dagelijks informeren burgers bij de vrijwilligersvacaturebank of de gemeente Hoogeveen naar vrijwilligerswerk voor vluchtelingen en nieuwkomers. Met de Wereldvluchtelingendag vond vrijwilligersHoogeveen een gelegenheid om Hoogeveense organisaties uit te nodigen om tijdens een bijeenkomst te vertellen over wie ze zijn, wat ze doen en welke mogelijkheden er zijn voor vrijwilligerswerk.

Na het welkomstwoord van de burgemeester Loohuis, vertellen vertegenwoordigers van: Vluchtelingenwerk Noord Nederland,  Diaconaal Platform Hoogeveen, Bureau Nieuwkomers en het voetbalinitiatief asielzoekers over inburgeren, taal- en ontmoetingsinitiatieven,  het huisvesten van nieuwkomers in de praktijk en andere initiatieven. Na de korte presentaties zijn alle organisaties, waaronder ook het COA, persoonlijk aanspreekbaar voor een nadere toelichting op de vrijwilligersvacatures.

Wellicht sluiten nog meer Hoogeveense initiatieven met een relatie tot deze doelgroep zich aan. Ook uitgenodigd zijn organisaties en initiatieven als Maatje op Maat gerelateerd aan de Internationale Schakelklas (jonge vluchtelingen) en de Taaloefenwerkplaats van Humanitas, waar onder andere allochtone burgers de Nederlandse taal oefenen onder begeleiding van Hoogeveense vrijwilligers.

VrijwilligersHoogeveen voorziet bezoekers van een overzicht van alle actuele vacatures die bezoekers terug kunnen vinden in de vacaturebank.

Aanmelden
Het Vrijwilligerscollege is gratis bij te wonen, aanmelden wordt op prijs gesteld. Dat kan via de website, telefonisch via 0528-278855 (receptie SWW) of via e-mail.


Vrijwilligerswerk voor en met vluchtelingen en nieuwkomers