Op vrijdag 24 juni jl. stond een paginagroot artikel over het Vrijwilligers College in de Hoogeveensche Courant.
Lees het hier!
 


Vrijwilligers College in de Hoogeveensche Courant