Vrijwilligers stonden centraal in de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Loohuis op 2 januari jl. “Zij zijn het cement dat ons samenlevingsgebouw bij elkaar houdt”zei de burgemeester tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Hoogeveen. De aanwezigheid en de inzet van de vele vrijwilligers moet echter niet als een vanzelfsprekendheid gezien worden. Tijden veranderen en ook de inzet van mensen verandert. Dat is iets om rekening mee te houden: er zijn en blijven nog vele vrijwilligers nodig.

Campagne

Met de overhandiging van de estafettestok aan Berend Heringa en Anton Dijkstra van Radio Hoogeveen start de campagne Vrijwillige Inzet in Hoogeveen. De gouden estafettestok staat symbool voor het feit dat vrijwilligers goud waard zijn. De vlinders op de stok staan voor een vorm van vrijheid, de vrije (maar niet vrijblijvende) kant van vrijwilligerswerk.

Wie de estafettestok in handen krijgt, mag er iets persoonlijks aan toevoegen, zoals een logo, symbool of boodschap. Het plan is dat het stokje iedere drie weken aan een andere vrijwilligersorganisatie wordt overgedragen. Daarover zult u in de lokale pers nog regelmatig iets gaan terugzien. Het doel van de campagne is aandacht voor vrijwilligerswerk en het werven van nieuwe vrijwilligers. “Als iedereen 2 uur per 2 weken vrijwilligerswerk zou doen, zou dat een wereld van verschil maken”, aldus de burgemeester.

Vrijwilligers Hoogeveen

Vrijwilligers Hoogeveen is als bemiddelaar tussen vrijwilligers en organisaties nauw betrokken bij de campagne. Ook bemiddelt Vrijwilligers Hoogeveen vraag en aanbod tussen mensen onderling, in ongeorganiseerd verband. Voor meer informatie of inschrijven in de vacaturebank kijkt u op www.vrijwilligershoogeveen.nl.


Radio Hoogeveen ontvangt estafettestok campagne Vrijwilligerswerk