Willem-Alexander bezoekt project vluchtelingen en vrijwilligerswerk

Koning Willem-Alexander sprak vandaag samen met de burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen, Ronald van der Giessen (directeur Oranje Fonds) en Monica van Berkum (directeur Pharos) over het project ‘Aan de slag’ en de activiteiten van het Expertisecentrum Gezondheidsverschillen. Bij de gesprekken waren nieuwkomers, medewerkers van maatschappelijke organisaties, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) aanwezig.

Voor het behoud van gezondheid is actief zijn essentieel. Met het project ‘Aan de slag’ wordt gestimuleerd dat asielzoekers en statushouders in vele gemeenten actief meedoen aan vrijwilligerswerk. Door het project wordt de gezondheid en veerkracht van deelnemende nieuwkomers bevorderd en worden hun talenten en vaardigheden benut. Daarnaast vergroot het de kans op succesvolle integratie in Nederland of een duurzame terugkeer naar land van herkomst.

Aan de slag

‘Aan de Slag’ is gestart in de gemeenten Nijmegen en Utrecht en was zeer succesvol. Veel nieuwkomers doen vrijwilligerswerk en alle partijen zijn enthousiast. Dit succes wordt landelijk gedeeld. Lokale projectteams in 25 gemeenten krijgen hierbij ondersteuning op maat. Het programma helpt om nieuwkomers zo snel mogelijk toe te leiden naar vrijwilligerswerk in die gemeenten. De activiteiten zijn laagdrempelig en praktisch en worden samen met Nederlandse vrijwilligers uitgevoerd. Kennis van de Nederlandse taal is niet nodig.
Lees meer.......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Willem-Alexander bezoekt project vluchtelingen en vrijwilligerswerk