Anton Dijkstra en Berend Heringa van Radio Hoogeveen dragen met voldoening het stokje over aan de Hoogeveense Uitdaging. “Als programmaleiding waren wij blij verrast met de uitreiking van de vrijwilligersestafettestok tijdens de Nieuwjaarsreceptie 2017 van de Gemeente Hoogeveen. We hebben lang zitten nadenken wie de volgende kandidaat moest worden. Sport, gezondheid/mantelzorg, natuureducatie, leerprojecten, alles heeft op tafel gelegen. Dan blijkt maar weer hoeveel in deze gemeente door vrijwilligers wordt gedaan. En keken we naar de inzet in uren per week dan blijkt die voor velen meer dan de beoogde 2 uur per week.”

Heringa motiveert de keuze voor de Hoogeveense Uitdaging: “Het is een ondernemersnetwerk waarin bedrijven gestimuleerd worden om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties om daarmee het leefklimaat in hun stad te verbeteren.”

Henriëtte Waaijenberg licht toe: “De Hoogeveense Uitdaging werkt alleen met vrijwilligers, met name uit het bedrijfsleven. Deze bedrijven geven de medewerkers (een uur per week) de tijd om activiteiten voor de Hoogeveense Uitdaging op te pakken op bijvoorbeeld communicatiegebied, maar ook bij het matchen van vragen. Zo voorzien zij vele vrijwilligersorganisaties van advies of bieden hulp met betrekking tot materialen of menskracht (helpende handjes). Taboe zijn geldvragen. Uitgangspunten van de Hoogeveense Uitdaging zijn dat zij werkt met het gesloten portemonnee principe en de (hulp)vragen moeten bijdragen aan een verbetering van de leefkwaliteit van inwoners van Hoogeveen.”

Hermann Neumann vult aan: “Wij roepen bedrijven en ondernemers dan ook graag op om met ons in gesprek te gaan over wat zij op een laagdrempelige manier kunnen betekenen. Via de Hoogeveense Uitdaging doen ondernemers binnen het netwerk nieuwe contacten op die wellicht niet zo voor de hand liggen, maar wel interessant kunnen zijn voor de onderneming. Maatschappelijke organisaties zijn geholpen met hun probleem en de sociale cohesie in de stad gaat verder stromen. Daar zetten wij ons graag vrijwillig voor in.”

Kijk voor meer informatie over de Hoogeveense Uitdaging op www.hoogeveenseuitdaging.nl

Op de foto: namens de Hoogeveense Uitdaging nemen bestuursleden Hermann Neumann (De Jong en Laan), Henriëtte Waaijenberg (WERQ Personeelsdiensten) en Coördinator van de Hoogeveense Uitdaging Monique Huizenga de estafettestok in ontvangst van Berend Heringa en Anton Dijkstra van Radio Hoogeveen.
Foto: Kim Stellingwerf

Radio Hoogeveen geeft estafettestok vrijwilligerswerk door aan “Hoogeveense Uitdaging”