In wijkgebouw d’Olde Bieb te Hoogeveen vond op donderdag 6 februari j.l. het vrijwilligerscollege ‘Meldcode veilig thuis’ plaats. Het college werd gegeven door trainster Ellen Jansen. Met 30 aanwezigen werd dit twee uur durende college uitstekend bezocht.

De vraag: “Wanneer maak ik ergens melding van?” kan in de praktijk voor veel vrijwilligers een lastig dilemma zijn. Voor vrijwilligers is het niet wettelijk verplicht om ergens melding van te maken, het is een recht. Echter, iedere vrijwilliger heeft wel een morele verplichting. In bepaalde situaties maakt een combinatie van signalen dat je je zorgen maakt. Signaleren doe je als vrijwilliger de hele dag door. Trainster Jansen benadrukte dat signalering altijd een uiting van een vermoeden of een zorg is, je hoeft het niet te bewijzen.

Tijdens het college stelde trainster Jansen de aanwezigen de vraag wat voor situaties aanleiding zouden kunnen zijn om melding te maken. De uiteenlopende reacties uit het publiek naar aanleiding van deze vraag, zijn een greep uit wat er in de praktijk bij een cliënt kan worden aangetroffen. Hieronder een inventarisatie van de reacties:
- eenzaamheid;
- vergeetachtigheid;
- afspraken niet nakomen;
- verandering van gedrag;
- onverzorgdheid;
- taalgebruik (bijv. schelden, prikkelbaar zijn);
- huishouding niet op orde (?);
- financiële situatie;
- schoolverzuim;
- sociale isolatie;
- met lange mouwen ‘iets’ verbergen;
- gedrag t.o.v. ouders en andersom.

Ellen Jansen ging er vervolgens op in wat er mogelijk gebeurt als je niets doet, nadat je iets hebt gesignaleerd. Het is voor de vrijwilliger belangrijk om een afweging te maken; “Maak ik wel of geen melding?” Hiervoor kunnen onderstaande stappen worden doorlopen als hulpmiddel:

  • Stap 1: in kaart brengen van signalen.
  • Stap 2: overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van ‘Veilig thuis’: het advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Of een deskundige op het gebied van letselduiding;
  • Stap 3: gesprek met de betrokkene(n) *;
  • Stap 4: wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd ‘Veilig thuis’ raadplegen.
  • Stap 5: beslissen over zelf hulp organiseren of melden.

*): een belangrijke vraag die je jezelf bij stap 3 kunt stellen is: ben ik de juiste persoon om iemand aan te spreken?

De 5-stappen meldcode is te downloaden als app via Google Play (voor Android) en de App Store voor Iphone.

Een actueel item m.b.t. dit onderwerp zijn pesterijen in ouderencentra, waar op veel plekken sprake van is.


'Meldcode veilig thuis Drenthe’ drukbezocht vrijwilligerscollege