Bewoners azc doen vrijwilligerswerk met Aan de Slag

Hoogeveen heeft zich aangesloten bij het landelijke project Aan de Slag.
Dit is een initiatief om bewoners van asielzoekerscentra te betrekken bij vrijwilligerswerk in hun gemeente. In januari werd in Hoogeveen voorzichtig een begin ermee gemaakt. Nog geen twee maanden later zijn er al mooie resultaten behaald.

Hoogeveen is een van de 25 gemeenten die meedoen aan Aan de Slag. Dat betekent dat ook hier een projectteam actief is om nieuwkomers zo snel mogelijk toe te leiden naar vrijwilligerswerk in de gemeente. In dit team werken bewoners en medewerkers van het asielzoekerscentrum, de gemeente, VrijwilligersHoogeveen, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers samen.

Actief bezig zijn
Mariëlle Vogelzang, projectcoördinator bij Stichting Welzijnswerk, legt uit: 'Bewoners van het azc krijgen de kans actief bezig te zijn, een zinvolle bijdrage te leveren, Nederlanders te ontmoeten, de Nederlandse taal te leren en daarmee aan hun toekomst te werken.

Maatschappelijke organisaties krijgen gemotiveerde vrijwilligers en breiden hun vrijwilligersbestand uit.' Promens Care, de Westerkim, de Naoberhoeve en ook museum De Wemme werken inmiddels al met asielzoekers via Aan de Slag en ook andere organisaties, waaronder de organisatie van de Erflandenrun en Landschapsbeheer Drenthe, hebben al interesse getoond.

Vogelzang benadrukt: 'Aan de Slag richt zich op niet-persoongebonden klussen (je weet immers niet hoe lang de asielzoekers hier blijven), die terugkerend zijn en waar de taal geen barrière is. Denk bijvoorbeeld aan onderhoud aan wijktuintjes, koffieschenken in woonzorgcentra, wandelen met ouderen et cetera.' VrijwilligersHoogeveen heeft een belangrijke rol in de bemiddeling van de vrijwilligers naar organisaties die vacatures beschikbaar hebben.

Lees hier het artikel in de Hoogeveensche courant.....
https://www.hoogeveenschecourant.nl/nieuws/hoogeveen/484146/bewoners-azc-doen-vrijwilligerswerk-met-aan-de-slag.html


Bewoners azc doen vrijwilligerswerk met Aan de Slag