Eén op de twee mensen in onze energieke samenleving zet zich vrijwillig in. Overal zijn vrijwilligers, bewoners en hun organisaties actief voor doelen die zij zelf belangrijk en nodig vinden.

Mensen pakken graag hun rol op het gebied van het democratisch proces, groen, publieke voorzieningen (als zwembaden en bibliotheken), duurzame energie, zorg, jeugd, sport, cultuur, integratie en nog veel meer onderwerpen. Op eigen initiatief, maar ook als de gemeente hen daar om vraagt.
Dit is vrijwillig, maar niet gratis.

Vrijwillige inzet ontstaat ook niet ‘vanzelf’. Daarvoor is ruimte en vrijheid nodig en de gemeente speelt hier een belangrijke rol in. Een goede gemeente creëert de randvoorwaarden waaronder het brede vrijwilligerswerk kan floreren.
Zonder vrijwillige inzet halveert de kwaliteit van leven in Nederland. Alle reden om vrijwilligerswerk goed op te nemen in uw verkiezingsprogramma 2018.

Hier kunt u de folder downloaden: https://www.nov.nl/documenten/00000763.pdf

 


Voor een actieve krachtige gemeenschap!