Op dinsdag 13 februari van 15.00 – 17.00 uur presenteert Aan de Slag Hoogeveen de jaarresultaten 2017. Dit doen wij op de locatie van het AZC, Kinholtsweg 7 te Hoogeveen.

Het afgelopen jaar hebben wij contact met verschillende organisaties gehad over het ontwikkelen en uitvoeren van vrijwilligerswerk voor bewoners van het AZC. Wellicht heeft uw organisatie ook zelf klussen aangeboden en/of heeft u meedacht over de projectorganisatie. Trots laten wij bewoners van het AZC aan het woord over welk vrijwilligerswerk ze gedaan hebben, wat het hen gebracht heeft en waarom ze zich in 2018 opnieuw willen inzetten.

Vervolgens laten we de organisaties aan het woord; zij vertellen u waarom ze klussen hebben aangeboden, welke ervaring ze hebben met de bewoners van het AZC en waarom ze voornemens zijn om in 2018 opnieuw klussen aan te bieden.

We vertellen u over de prettige samenwerking met de medewerkers van het COA, over wat nog meer op ons pad kwam naast het werven en aanbieden van vrijwilligersklussen. We hebben een leuke foto impressie van de klussen van het afgelopen jaar. Onze collega’s van het COA trakteren u op een informatief intermezzo over “interculturaliseren”. En natuurlijk mag een lekker hapje niet ontbreken!

Graag maken we van deze bijeenkomst ook gebruik om dilemma’s te verzamelen en uitdagingen te formuleren waarmee we in 2018 aan het werk kunnen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwkomers, op welke wijze kan Aan de Slag ook voor hen interessant zijn.

Wilt u ons uiterlijk 8 februari even laten weten of u van de uitnodiging gebruik wilt maken? Dat kan via info@vrijwilligershoogeveen.nl of telefonisch via 0528-278855 (receptie SWW).

Met vriendelijke groet,

Mariëlle Vogelzang, Marianne Stevens en Bernadette Toma

 

Programma presentatie jaarresultaten Aan de Slag 2017

14.45u Inloop
15.00u	Welkom door Marielle Vogelzang
15.05u Presentatie cijfers
15.15u Bewoners AZC aan het woord
15.25u Organisaties aan het woord
15.35u COA informatief over AZC Hoogeveen Joep Abbing
15.40u Cultureel Intermezzo door Karin Pielage en Carolien Schreurs
15.55u Uitreiking certificaten door de heer Gert Bolkensteijn, gemeente Hoogeveen
16.10u Afronding formeel deel
16.15u Gelegenheid tot napraten met lekkere hapjes


Aan de Slag Hoogeveen presenteert jaarresultaten