Mensen die, op wat voor manier dan ook, hun vergaarde kennis met enthousiasme en passie inzetten voor Vrijwilligerscollege Hoogeveen. Ze zijn talrijk. Wat is hun achtergrond en wat beweegt hen? De redactie van VC gaat met ze in gesprek, schetst een beeld en zet ze welverdiend in het spreekwoordelijke zonnetje. Hun bijdrage is immers ontegenzeggelijk belangrijk.

Na het boeiende interview met trainster Marja Berkenbosch was de vraag wanneer de volgende 'gegadigde' zich zou aandienen. Die kwam vrijwel meteen uit niet geheel onverwachte, doch dichtstbijzijnde hoek. Roelie Vos, mijn naaste en zeer gewaardeerde collega bij Vrijwilligerscollege, gaf te kennen graag aan een interview onderworpen te worden. Het is Roelie Vos niet vreemd om op de voorgrond te treden. In haar rol als gastvrouw bij Vrijwilligerscollege, die ze met verve vervuld, is ze dat gewend. Het is een normaliteit voor haar. Vos is een extravert, representatief en communicatief persoon. Ze schroomt niet om op de voorgrond te treden, laat staan dat ze er warm of koud van wordt. Wanneer ze vertelt over haar rol bij Vrijwilligerscollege, straalt ze inspirerend veel energie uit. Haar energieke overkomen en de tomeloze levenslust is iets wat in haar hele doen en laten terugkomt, niet in de laatste plaats in haar werkende bestaan. Tekenend voor die energie is toch wel haar maatschappelijke betrokkenheid. Vos staat te midden van de bruisende maatschappij. Ze vervult maarliefst 3 (!) vrijwilligersfuncties. Naast haar vrijwillig dienstverband bij SWW is ze als gastvrouw actief bij Jannes van der Sleedenhuis en werkt ze ook bij Kunsthuis Hoogeveen in de hoedanigheid van gastvrouw. De verscheidenheid en diversiteit van haar werkveld geeft aan dat ze een brede belangstelling heeft.

In het verleden heeft ze haar sporen ruimschoots verdiend binnen het bankwezen, waarin ze meer dan 40 (!) jaar actief is geweest in verscheidene representatieve functies. "De ervaring die ik bij de bank als gastvrouw heb opgedaan komt ook weer goed van pas bij Vrijwilligerscollege." Sinds begin 2018 is ze actief bij Vrijwilligerscollege, waar ze naast haar taak als gastvrouw op maandagen actief is op het projectbureau voor de administratieve en voorbereidende werkzaamheden, die ze samen met andere collega's verricht. "Toen ik gereageerd had op een openstaande vacature bij Vrijwilligerscollege voor de functie van gastvrouw is het balletje langzaamaan gaan rollen.", vertelt Vos. Als gevraagd wordt naar haar motief om vrijwilligerswerk te doen spat het enthousiasme er vanaf, ze heeft motivatie te over. "Wat ik onder andere zo leuk vind aan het gastvrouwschap bij Vrijwilligerscollege is dat de onderwerpen van colleges zeer divers zijn. Daarnaast vind ik het in mijn rol als gastvrouw mooi om iets te mogen presenteren.  Ik verzorg de inleiding van een college en dat is erg leuk om te mogen doen. Je bent als gastvrouw het visitekaartje van Vrijwilligerscollege. Klanten voelen zich welkom als je op een fijne manier presenteert. Dat is ook bepalend. Een eerste indruk is het behouden van de klant. Ik observeer daarnaast de professional om te kijken hoe die het doet. Als gastvrouw vind ik het belangrijk om vast te stellen wat het publiek wil. Dat doe ik door naar ze te luisteren en te kijken of het publiek het prettig vindt. Zij komen bij het college omdat ze werken met een bepaalde doelgroep. Ze bezoeken de bijeenkomst om te leren hoe ze het beste kunnen omgaan met (veel) voorkomende praktijksituaties." Overleg met de trainer, om de onderlinge samenwerking goed af te stemmen, vindt ze dan ook uitermate belangrijk. "Van tevoren spreek ik met de trainer om erachter te komen hoe de wensen van diegene zijn. Na afloop van ieder college vul ik een evaluatieformulier in. Je constateert tijdens het college wat er eventueel beter kan en dan koppel ik dat terug. Het is belangrijk om daar volledig eerlijk en transparant over te communiceren. Daar bereik je iets mee. Op die manier probeer je een bijdrage te leveren aan de kwaliteit. Mijn betrokkenheid is groot.", zegt ze. De bereidheid tot een nauwkeurig uitgezette voorbereiding tekent haar serieuze werkhouding. Openheid en eerlijkheid is zeer kenmerkend voor Vos. Je weet precies wat je aan haar hebt en dat is fijn voor een organisatie, maar ook voor haar naaste collega's.

Roelie Vos heeft oprechte interesse in andere mensen, ook met name in haar taak als gastvrouw. "De beweegredenen van mensen om naar colleges te gaan spreekt me aan en wat er bij mensen speelt vind ik ook boeiend. Het leukste vind ik als de deelnemers na afloop van een college met een tevreden gevoel naar huis gaan en als ze in de praktijk iets met wat ze geleerd hebben kunnen doen.", aldus Vos. De spraakzame en vlotte Vos raakt niet uitgesproken en vervolgt haar relaas, waarin ze aangeeft dat mensen soms ook niet tevreden zijn: "Bij de bank maakte je dat af en toe ook mee; verdrietige en boze mensen. Je hoort dan van alles aan. Ik kan daar wel mee omgaan. Het is uiteindelijk belangrijk om dingen los te laten." Als ik Vos vraag naar haar leukste taken, komt ze met een breed georiënteerd antwoord. "Naast het presenteren van de inleiding van een college vind ik het erg leuk om mij met de voorbereiding en evaluatie bezig te houden." Na afloop van colleges heeft ze gesprekken met mensen. "Dat is afhankelijk van het onderwerp. Naar aanleiding daarvan ontstaan er gesprekken."

Roelie Vos een leergierig persoon. Ze volgde onlangs nog een cursus, genaamd Professional Organising. Via SWW kreeg ze een praktijkopdracht, wat onderdeel was van de cursus. "Aan iemand van SWW vroeg ik of ze een praktijkopdracht voor mij hadden. Zodoende ben ik aan een gezin gekomen om ze te begeleiden met het organiseren van de huishouding. Dat is geslaagd verlopen." Vos wist de cursus uiteindelijk goed te doorlopen. Als Vos gevraagd wordt naar het project Vrijwilligerscollege binnen SWW en de rol van coördinator Mariëlle Vogelzang daarin, is ze overwegend enthousiast. "Ik vind het positief dat SWW en met name Mariëlle weet wat er speelt in de maatschappij. Sommige colleges worden herhaald, de workshop 'Omgaan met dementie' leeft bijvoorbeeld heel erg. In juni was er alweer een dergelijk college." Vos haakt verder in op de rol van Mariëlle Vogelzang in het geheel. "Mariëlle vertrouwt vrijwilligers dingen toe, dat is onderdeel van het succes. Ze geeft ons als vrijwilligers verantwoordelijkheid. Daarnaast ben ik heel tevreden over de samenwerking met Hillie Paping, die eveneens gastvrouw is. Hillie en ik vullen elkaar aan."

Tot slot van dit interview wordt Vos gevraagd naar de doelstellingen over haar toekomst, waar ze met enthousiasme en levenslust over spreekt. "Mijn werkende jaren wil ik graag goed af sluiten, ook in mijn rol als vrijwilliger. Het heeft mijn voorkeur om nog iets te gaan doen met Professional Organising, waar ik een cursus in heb gevolgd." Ze geeft daarnaast aan dat ze de contacten met (oud-)klanten nog altijd waardeert. "Soms kom ik nog klanten tegen, uit de tijd dat ik bij de bank werkte. Als je elkaar herkent dan is dat leuk. Op mijn beurt ben ik klanten dankbaar dat ze vertrouwen in mij hebben gehad.", zo sluit ze positief af.


Passie voor het vrijwilligerscollege: Roelie Vos