Namens Stichting Beat the Beast gaat de estafettestok naar Stichting Leergeld Hoogeveen. Bestuursleden van beide Stichtingen maakten kennis met elkaar en wisselden uit wat zij doen. En dat alles gebeurt op vrijwillige basis.

Recent kwam het positieve nieuws naar buiten dat Leergeld haar werkzaamheden heeft hervat. Dankzij een subsidie van de gemeente Hoogeveen voor het fonds is het nu weer mogelijk om aanvragen in te dienen voor ondersteuning in natura.

Stichting Leergeld Hoogeveen richt zich op kinderen tussen de 4 en 18 jaar, van wie de ouders een laag inkomen hebben en voor wie de kosten van school en buitenschoolse activiteiten nauwelijks op te brengen zijn. Het aantoonbaar inkomen moet beneden 120% van het bijstandsniveau liggen. Aanvragen voor schoolspullenpasjes en ondersteuning schoolweken/excursies, alsmede de uitgifte van fietsen is mogelijk.

“Leergeld werkt geheel met vrijwilligers in Hoogeveen”, vertelt voorzitter Jan Slagter. “Zowel de bestuursleden als de medewerkers die op huisbezoek gaan bij aanvragers, doen dit op vrijwillige basis. Deze vrijwilligers zorgen ervoor dat de wensen goed en helder worden vastgelegd en worden doorgegeven aan de coördinator. We streven ernaar op korte termijn uitsluitsel te geven over de hulp die mogelijk is voor het betreffende kind.”

Leergeld richt zich volledig op het ‘mee kunnen doen’ van de kinderen die anders langs de kant zouden blijven staan. Voor meer informatie zie www.leergeld.nl/hoogeveen.

Beat the Beast bestuursleden Henk Winkel en Colinda ten Kate lichten toe waar hun Stichting zich mee bezig houdt. Stichting Beat the Beast heeft als doel meer bekendheid te geven aan clusterhoofdpijn en door middel van het voeren van acties geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek. Het uiteindelijke doel is natuurlijk ‘het beest’, zoals clusterhoofdpijn ook wel wordt genoemd, te verslaan.

Tijdens de Cascaderun 2020 hopen wij weer veel mensen voor onze Stichting aan de start te hebben. Op de website is te lezen hoe je mee kunt lopen voor Beat the Beast: www.beatthebeast.nl.

Op de foto vlnr: Akke Hoekstra (LG), Henk Winkel en Colinda ten Kate (Beat the Beast) en Marga Rouwhorst en Jan Slagter namens Leergeld

Estafettestok naar Stichting Leergeld Hoogeveen