Zorgen en kansen in Coronatijd 
Bij veel vrijwilligersorganisaties liggen activiteiten al enige tijd stil. Trainingen en repetities, wedstrijden en bijeenkomsten gaan niet door of worden aangepast aan de RIVM-maatregelen. Sommige organisaties lopen inkomsten mis, bijvoorbeeld uit huur, contributie of horeca, terwijl een aantal uitgaven gewoon doorgaan. 
In deze nieuwsbrief besteden w
aandacht aan het belang van lokaal samenwerken, gratis online trainingen, de Noodmaatregel voor Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), het Platform Vrijwillige Inzet, de Zelfevaluatie Goed Geregeld en de onlangs uitgereikte vrijwilligersprijzen.
Medewerkers van vrijwilligersHoogeveen bereiden een nieuwe najaarsplanning van Vrijwilligerscolleges voor; voor bewoners van het AZC gaan we de uitdaging aan om Coronaproof vrijwilligerswerk te vinden. Verder leggen we ons oor te luister; hoe kunnen wij ondersteuning bieden aan vrijwilligers en organisaties? Laat het ons weten? Waar kunnen wij voor u van betekenis zijn? We wisselen landelijk informatie uit en brengen relevante informatie bij u terug. Veel leesplezier!

Voor de gehele nieuwsbrief klik op onderstaande link;
NIEUWSBRIEF


Nieuwsbrief April/Mei 2020