Wet toezicht en bestuur rechtspersonen voor verenigingen en stichtingen

Vanaf 1 juli 2021 is de Wet toezicht en bestuur rechtspersonen (WBTR) van kracht. Vrijwel alle verenigingen en stichtingen in Nederland moeten eraan voldoen. Wat dat in praktijk voor bestuursleden betekent en wat zij moeten regelen, wordt uitgelegd tijdens een informatief, gratis webinar. Samen met het Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen (IVBB) biedt het Vrijwilligers Informatie Punt Borger-Odoorn een webinar aan op woensdag 23 juni 2021 om 19:30 uur.

Dit webinar is ook een gezamenlijke actie van de Drentse steunpunten waarbij de Hoogeveense stichtingen en verenigingen gebruik kunnen maken van de Hoogeveense kortingscode voor het stappenplan.

Over de reden van invoering van deze wet zegt het ministerie van Justitie en Veiligheid: ‘De wet geeft vorm aan een professionaliseringsslag bij verenigingen en stichtingen. De noodzaak hiervan is gebleken na een aantal incidenten.’ Met incidenten bedoelt men financiële problemen, zelfverrijking van bestuurders, fraude en diefstal. De reikwijdte van de wet is veel groter dan alleen het aanpassen van statuten. De wet stuurt op het vastleggen van basisregels voor bestuur en toezicht. De rol van het toezicht wijkt duidelijk af van de verplichtingen voor verenigingen tot nu toe. Als besturen nu niet in actie komen, is de kans groot dat ze dat waarschijnlijk in de toekomst vergeten en dan lopen zij een groter risico om aansprakelijk gesteld te worden vanwege onbehoorlijk bestuur.

Aanmelden voor deelname aan het webinar?
Klik op de ZOOMlink om te registreren. Na aanmelding ontvangen deelnemers een bevestigingsmail met daarin de link naar het webinar. Link: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZckdemrqT4qGNK4Fav900LiIRrBCmEFAMTL

 


Webinar over verplichtingen wet WBTR