Weinigen zullen het allicht weten, maar in Hoogeveen wordt gedurende 12 jaar een prestigieus damtoernooi georganiseerd: Het Hoogeveen Open Damtoernooi, wat destijds is begonnen als het Young Masters jeugddamtoernooi. De gepassioneerde vrijwilliger Gerard Bruins (71) is er maar wat trots op. “We zijn begonnen met zo’n 50 deelnemers, maar we hebben het in de loop der jaren weten uit te bouwen naar 120 kandidaten. We zijn het grootste toernooi van Nederland”, aldus Bruins vol trots. De in Zwartemeer geboren Bruins is een gerenommeerd vrijwilliger. Reeds 37 jaar (!) is hij nauw betrokken bij HDC, de damclub van Hoogeveen. Zijn activiteiten beperkten zich niet uitsluitend tot de damclub. Bruins verrichtte tal van werkzaamheden binnen de kerk. “Vanaf 1977 tot nu heb ik veel kerkenwerk gedaan, in tal van functies”. Zijn verdiensten bleven niet onopgemerkt, want de amicale Bruins werd in 2013 koninklijk onderscheiden. Zijn hart ligt uitdrukkelijk bij de jeugd en dat komt tot ontplooiing bij de damclub. De functie van jeugdleider is hem op het lijf geschreven. Ook bij het jeugddamtoernooi, wat deze week gehouden wordt, heeft Bruins zijn actieve betrokkenheid.

Opvallend genoeg is Bruins, die van origine uit de financiële wereld komt, pas op latere leeftijd met dammen begonnen. “Mijn relatie tot de damsport kwam pas tot stand toen ik 29 was. Ik nam deel aan het Huisdammerstoernooi en werd daar verrassend eerste. Dan begint het te leven”, vertelt Bruins, die zichzelf als een matige dammer typeert, enthousiast. Na vier jaar bij HDC actief te zijn geweest nam Bruins nadrukkelijk het voortouw bij het opzetten van een jeugdtak. “We moesten iets doen, anders ging het stuk. Dat hebben we goed aangepakt. Er is een jeugddamclub opgericht. Dat ging met horten en stoten. Bij de jeugd ben ik van meet af aan betrokken geweest. Als jeugdleider was ik erbij als er iets georganiseerd moest worden. Ik was het bestuurlijke brein, zeg maar”, aldus Bruins. Echter geeft Bruins met name de credits aan trainer Zainal Palmans, die als trainer zijn steentje bijdraagt. “Palmans is nauwer betrokken, geeft privétrainingen en dergelijke. Een uurtje voor de jeugd is niet genoeg. Als je een topper wilt worden moet je er meer tijd aan besteden”, vertelt Bruins vastberaden.

Normaal gesproken dient Het Knooppunt als vaste uitvalsbasis voor HDC, maar de coronatijd zorgde daarin voor verandering. Bruins daarover: “Ons ledenbestand herbergt 75 à 80 leden. Sinds vorig jaar hebben we in Het Knooppunt onvoldoende ruimte, waardoor we noodgedwongen zijn uitgeweken naar De Magneet. Onze vereniging heeft een regiofunctie. Bijzonder is dat de wereldkampioen bij de dames hier speelt. Zij is Poolse. Eén keer per veertien dagen komt ze vanuit Polen hier naartoe voor een partij en daarna vliegt ze weer terug”. Op de vraag hoe deze bijzondere constructie tot stand komt antwoordt Bruins: “Dit heeft te maken met het feit dat Nederland het enige land is waar serieus competitie bedreven wordt. Onze Poolse dammer heeft zich ooit aangeboden op Facebook. Wij hebben daarop gereageerd. Het is geen vanzelfsprekendheid. De kosten, treinreis en vliegticket, bedragen 300EUR per wedstrijd”.

Wanneer het gesprek met Bruins wordt teruggebracht naar de Young Masters, spreekt Bruins met waardering over de rol van trainer Palmans. “Hij wilde graag een groot internationaal toernooi organiseren. Palmans moest 10.000EUR hebben. Nadat wij fiat hadden afgegeven kwam hij een week later bij ons, met de mededeling dat hij het rond had. Palmans had de kosten in kaart gebracht. Er werd, 12 jaar geleden, subsidie verstrekt. De loco-burgemeester van destijds was razend enthousiast, maar na diens ernstige ziekte had hij weinig zin om medewerking te verlenen. Het oude klooster moest in de plaats treden van het fraaie stadhuis. Desondanks werd het een groot succes. Onder meer spelers uit Brazilië en de Baltische Staten deden mee. Dit brengt het grootste deel van de kosten met zich mee. Spelers hebben reiskosten en moeten onderdak hebben”.

Als Bruins wordt gevraagd naar wat hij het leukste vindt, antwoordt hij gedecideerd: “Jeugd daar haal ik de meeste voldoening uit. Dat is mijn ding. Vanaf 1984 doe ik dit al. Als ik kijk wat we allemaal bereikt hebben, dan is dat mooi. Het is prachtig om de jeugd te zien stralen. De jongen die je hier net zag heeft het in zich kampioen te worden”, waarmee hij doelt op Wouter Sosef, die in de wandelgangen Bruins op de schouders klopt en spontaan een praatje aanknoopt. “Ik heb hem gesloopt”, zegt Sosef lachend tegen Bruins, doelend op zijn zojuist behaalde overwinning. Ook even later, als voormalig jeugdtopper Nick Waterink (onder meer 3e op WK jeugd) Bruins opzoekt, wordt duidelijk waarom de jeugdleider het al zo lang vol weet te houden. Hij is een mensenmens die zich probleemloos weet te verplaatsen in de belevingswereld van de jeugd, ondanks zijn 71-jarige leeftijd. Het is dan ook niet verrassend dat Bruins lachend uit de doeken doet dat hij door zal gaan totdat hij erbij neervalt. “Zolang gezondheid het toelaat ga ik ermee door. Het is je kindje”.

Vrijwilligerswerk
Plezier hebben in vrijwilligerswerk is volgens Bruins essentieel. “Je moet het leuk vinden om te doen. Niet ergens aan beginnen met het idee ‘ik doe het maar’. Je moet iets vinden wat je heel graag zou doen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar ouderenzorg heb ik een mooi voorbeeld van mijn vrouw, die daarin werkzaam was. Mijn vrouw heeft zich met een aantal andere dames jaren ingezet om ouderenactiviteiten aan te bieden in Het Anker, te Hollandscheveld. Zij vond dat mooi en de ouderen vonden het mooi. Toen het vervolgens verdween en bij een professionele kracht werd ondergebracht, klapte het in elkaar. Vrijwilligers moet je koesteren vanuit de professionele organisatie. Er moet wel naar vrijwilligers geluisterd worden en dat meen ik serieus. Vrijwilligers staan veel dichterbij. De professionele organisatie moet het vrijwilligerswerk faciliteren, maar niet zelf willen doen”.

Bruins heeft eveneens een boodschap voor mensen die twijfelen om vrijwilligerswerk te gaan doen. “Als je het leuk lijkt: ga het gewoon doen. Niet te veel twijfelen. Wie niet waagt wie niet wint. Zeker tegen mensen die veel vrije tijd hebben zou ik willen zeggen: ga het doen. Je krijgt er zoveel voor terug. Je houdt er leuke contacten aan over. Dat merk ik bijvoorbeeld met dit toernooi. Het is een soort reünie, kun je wel stellen”. Als hem tot slot naar de hoogtepunten gevraagd wordt, somt hij het volgende op: “Dat zijn de jongens en meisjes die kampioen zijn geworden. 5 jaar geleden hadden we een meisje die Europees kampioen werd. Ze gaat zich nu bezighouden met organiseren en gaat de kar nu trekken. Het is belangrijk dat de jeugd het op een gegeven moment overneemt. Dat is fantastisch om mee te maken. Een mooi voorbeeld van hoe we ook bezig zijn is het project ‘Fitter Brein’. Het is een sociaal project voor ouderen, waarin ook SWW en De Zorgzaak participeren”.

Het Hoogeveen Open Damtoernooi is van maandag 16 t/m zaterdag 21 augustus te bezoeken in MFC De Magneet, Krakeel - Hoogeveen.


Mensen maken Hoogeveen (2) - Gerard Bruins van de Hoogeveense Dam Club