Op 25 januari j.l. was er een voorlichting voor vrijwilligers over de wijze waarop de gemeente Hoogeveen inburgeringsplichtigen gaat begeleiden bij participatie en integratie. Dat begint al in het asielzoekerscentrum (azc), op het moment dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) beslist in welke gemeente een vluchteling wordt gehuisvest. De gemeente verzamelt vanaf dat moment al informatie over de aanstaande inwoner.

Door de heren Haveman en de Lange van Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen werd veel informatie gedeeld. Deze bijeenkomst is terug te kijken door op de volgende link te klikken. https://youtu.be/1qUUW7X8RGg

De PowerPoint is op te vragen door een e-mail te sturen naar vc@vrijwilligershoogeveen.nl


Voorlichting nieuwe Inburgeringswet