In deze online bijeenkomst komen de belangrijkste wetten en regelingen voor uw vereniging of stichting aan de orde. 

In de bijeenkomst vat Adam van Bergeijk, adviseur wet-en regelgeving NOV voor stichtingen en verenigingen, kort voor u samen welke wetten en regelingen op vrijwilligerorganisaties van toepassing zijn en wat voor uw organisatie het belangrijkste is om goed geregeld te hebben.

Aan de orde komen: 

  • Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)
  • Ultimate Beneficial Owner (UBO)
  • Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • Veiligheid en Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
  • Vergoedingen

Na afloop weet u welke wet of regeling voor uw organisatie nog aandacht verdient en waar u de informatie kunt vinden om hierop actie te ondernemen.

Via deze link kunt u de online bijeenkomst van 31 oktober 2023 terugkijken.


Terugkijken: online college Wetten en Regelgeving verenigingen en stichtingen