‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐P E R S B E R I C H T‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Een strategiedialoog: in gesprek met burgers en vrijwilligers!
Steunpunt vrijwilligersHoogeveen organiseert een strategiedialoog op maandag 11 april a.s. van 17.30-20.00 uur in het gemeentehuis voor vrijwilligersorganisaties en bewonersinitiatieven. De strategiedialoog wordt samen georganiseerd met de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en de gemeente Hoogeveen en heeft als doel om te inventariseren welke vraagstukken actueel zijn en welke ondersteuning gewenst is.
Aanwezigen worden uitgedaagd om zelf de touwtjes in handen te nemen: wat zou men als eerste geregeld willen hebben voor het eigen initiatief, voor de eigen organisatie, of voor de vrijwilligers?  Denk aan geld, informatie, kennis, goede wet en regelgeving, accommodatie, etc. En welke hulp is daarbij gewenst en van wie? Denk aan het bedrijfsleven, fondsen, de gemeente (landelijke overheid), VrijwilligersHoogeveen of vereniging NOV?

Een (bewoners-)organisatie runnen met mensen die zich vrijwillig inzetten lijkt eenvoudiger dan het is. Mensen uit het werkveld weten daarom als geen ander welke vraagstukken spelen en welke ondersteuning gewenst is. Aan de hand van een brainstormsessie horen aanwezigen ook van collega’s welke items daar spelen, welke prioriteiten elders gesteld worden en aan welke items met gebundelde krachten samengewerkt kan worden.
Deze strategiedialoog is onderdeel van een drieluik. Al eerder werd een vergelijkbare bijeenkomst in Amsterdam en in Arnhem georganiseerd. De opbrengst van de bijeenkomsten helpen het Nederlandse vrijwilligerswerk verder te ontwikkelen

Geïnteresseerden kunnen zich tot 7 april aanmelden op info@vrijwilligersHoogeveen.nl of telefonisch via 0528-278855 (receptie SWW). Van iedere organisatie geniet de aanwezig-heid van twee personen met verschillende functies de voorkeur. Bijvoorbeeld een bestuurslid/een coordinator en een uitvoerende vrijwilliger. Deelnemers wordt een lichte maaltijd aangeboden.


Persbericht Strategiedialoog