Aan de Slag, vrijwilligerswerk voor bewoners van het AZC

Voor het behoud van gezondheid is actief zijn essentieel. Met het project ‘Aan de slag’ wordt gestimuleerd dat asielzoekers en statushouders  vrijwilligerswerk doen. Veerkracht van de mensen wordt bevorderd en talenten en vaardigheden worden benut. Daarnaast vergroot het de kans op succesvolle integratie in Nederland of een duurzame terugkeer naar land van herkomst. VrijwilligersHoogeveen zoekt projecten, evenementen, klussen waar groepjes bewoners aan mee kunnen werken, denk aan:

- Activiteiten in het groen, zoals onderhoud van wijktuintjes en bossen.
- Vrijwilligerswerk in de zorg, zoals activiteitenbegeleiding, wandelclubs en gezamenlijk koken en eten.
-
Klussen bij sportverenigingen, zoals onderhoud van terreinen, ondersteuning bij de organisatie van toernooien en opendagen.
-
Bijdragen in de organisatie van evenementen, zoals festivals, buurtfeesten, de Vierdaagse en Koningsdag.

Omschrijving vrijwilligerswerk:
- Laagdrempelig
- Eenvoudig uitvoerbaar
- Kennis van de Nederlandse taal is niet nodig
- In samenwerking met Nederlandse vrijwilligers
- Aanvullend (extra) en ter versterking van regulier vrijwilligerswerk
- Geschikt voor groepjes van 2-6 personen
- Niet persoonsafhankelijk of tijdafhankelijk.

Een klus kan eenmalig zijn, maar ook wekelijks terugkerend, zoals bijvoorbeeld een koffieochtend in een zorginstelling. Groepjes bewoners kunnen hier wekelijks in wisselende samenstelling naar toe.

VrijwilligersHoogeveen werkt in Aan de Slag samen met het COA

De afgelopen jaren zijn er al goede ervaringen opgedaan in de samenwerking met bewoners van het AZC. Organisaties als de Noaberhoeve, Westerkim, NNCZ en Promens Care hebben reeds verschillende AZC-bewoners welkom geheten.

http://aandeslag.info/

Facebook https://www.facebook.com/AandeSlagHoogeveen/