# Meedoen / Samen aan de slag, vrijwilligerswerk voor bewoners van het AZC

Voor het behoud van gezondheid is actief zijn essentieel. # Meedoen - Samen aan de slag is het vervolg op Aan de Slag. Met # Meedoen betrekken we AZC-bewoners bij vrijwilligerswerk, ondersteunen bij sociale contacten en bij het leren van de Nederlandse taal. Veerkracht van de mensen wordt bevorderd en talenten en vaardigheden worden benut. Daarnaast vergroot het de kans op succesvolle integratie in Nederland of een duurzame terugkeer naar land van herkomst.
VrijwilligersHoogeveen zoekt projecten, evenementen, klussen waar groepjes bewoners aan mee kunnen werken, denk aan:

- Activiteiten in het groen, zoals onderhoud van wijktuintjes en bossen.
- Vrijwilligerswerk in de zorg, zoals activiteitenbegeleiding, wandelclubs en gezamenlijk koken en eten.
-
Klussen bij sportverenigingen, zoals onderhoud van terreinen, ondersteuning bij de organisatie van toernooien en opendagen.
-
Bijdragen in de organisatie van evenementen, zoals festivals, buurtfeesten, de wandel- of fietsvierdaagse en Koningsdag.

Omschrijving vrijwilligerswerk:
- Laagdrempelig
- Eenvoudig uitvoerbaar
- Kennis van de Nederlandse taal is niet nodig
- In samenwerking met Nederlandse vrijwilligers
- Aanvullend (extra) en ter versterking van regulier vrijwilligerswerk
- Geschikt voor groepjes van 2-6 personen
- Niet persoonsafhankelijk of tijdafhankelijk.

Een klus kan eenmalig zijn, maar ook wekelijks terugkerend, zoals bijvoorbeeld een koffieochtend in een zorginstelling. Groepjes bewoners kunnen hier wekelijks in wisselende samenstelling naar toe.

De afgelopen jaren zijn er al goede ervaringen opgedaan in de samenwerking met bewoners van het AZC. Organisaties als de Noaberhoeve, Westerkim, NNCZ, bewonersgroepen i.s.m. wijkbeheer Hoogeveen, de Fietscrossbaan en IVN hebben reeds verschillende AZC-bewoners welkom geheten.

Op onze Facebook-pagina delen wij ervaringen van AZC-bewoners, vrijwilligers en organisaties in Hoogeveen. Kijk op -->      

 
 

Het project # Meedoen wordt in Hoogeveen mogelijk gemaakt door Vrijwilligers Hoogeveen samen met het COA, Gemeente Hoogeveen en het Europees fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF).