E-learning en webinars

Webinar WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) - mei 2021
Terugkijkwebinar van het vrijwilligerscollege over de WBTR, gegeven door de IVBB - Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen, waar Hoogeveense verenigingen en stichtingen tekst en uitleg krijgen en een toelichting op het stappenplan. Met behulp van het WBTR-stappenplan is het mogelijk in circa drie à vier uur alle onderdelen van de nieuwe WBTR te implementeren in de vereniging of stichting. Of klik op de link voor de meeste gestelde vragen over de WBTR: https://wbtr.nl/faq/

Najaarsbijeenkomst maatschappelijk dienstverleners (december 2020) 
Terugkijkwebinar van het kennisnetwerk van de Belastingdienst dat antwoord geeft op vragen als: Wat staat er in het Belastingplan 2021? Wat zijn de veranderingen voor toeslagen? Samen kijken we naar de voorstellen voor het nieuwe Belastingplan 2021. We nemen u mee in de laatste updates van het Kennisnetwerk. Verder wordt de huidige stand van zaken van de herstelacties toegelicht. Voor vrijwilligers/maatschappelijke dienstverleners die anderen helpen met hun belastingen en toeslagen.

Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)
Training door Vrijwilligersacademie
Omschrijving: Met deze gratis online cursus kunnen vrijwilligers het IVA certificaat voor barvrijwilligers behalen. Doe de cursus, maak de toets en je ontvangt het IVA certificaat direct in je mailbox! Leer  hoe jij verantwoord alcohol kunt schenken en start de cursus.
Bijzonderheden: voor het volgen van deze cursus moet je een account aanmaken.

Vrijwilligers vinden en binden
Training door Vrijwilligersacademie
Omschrijving: Leer met deze gratis online cursus hoe je als vrijwilligersorganisatie succesvol vrijwilligers kunt werven en begeleiden. Na afloop ontvang je een persoonlijk plan van aanpak voor jouw organisatie. Lees hoe je vrijwilligers kunt vinden en binden en start de cursus.
Bijzonderheden: voor het volgen van deze cursus moet je een account aanmaken.

Fondsenwerving
Training door VSB fonds
Omschrijving: Deze cursus gaat over fondsenwerving. Waar moet je op letten en hoe kun je dit doen? Iedere les is op video opgenomen en ook uitgeschreven als PDF. Na de introductie zijn er 7 verschillende videolessen die ieder tussen de 4 en 6 minuten duren.

 1. Financiering van jouw project
  Welke financieringsbronnen zijn er en wat zijn de kenmerken van elk type?
 2. Case for support
  Waarom en hoe schrijf je een inspirerende en duidelijke samenvatting of maak je een elevator pitch?
 3. Rechtsvorm en bestuurssamenstelling
  Welke rechtsvormen zijn er? En het bestuur is de contactpersoon.
 4. Projectplan
  Hoe formuleer je de tekst en welke onderdelen zitten er in een projectplan?
 5. Doelgroepen
  De doelgroep definiëren, erbij betrekken en bereiken via marketing en communicatie.
 6. Begroting en dekkingsplan
  Wat en waarom willen fondsen een begroting, dekkingsplan en/of jaarrekening zien? Zoek ook uit of jullie btw-plichtig zijn.
 7. Evaluatie
  Waarom en hoe kun je evalueren?
  Bijzonderheden: duur is >30 minuten

Omgaan met dementie
Training van Samen Dementievriendelijk
Omschrijving: In deze online trainingen leer je meer over dementie en de vaardigheden die nodig zijn wanneer je iemand met dementie helpt. Je begint met de basistraining dementie en kunt daarna een branchegerichte training kiezen.
Bijzonderheden: duur 10-30 minuten

Omgaan met emoties
Training van Humanitas
Omschrijving: Kun jij goed emoties herkennen en weet je hoe je hiermee om kunt/moet gaan? In deze e-learning wordt stil gestaan bij wat emoties zijn, hoe je ze kunt herkennen en hoe je ermee om kunt gaan.
Bijzonderheden: duur is 10-30 minuten

De kracht van een goed gesprek
Training van Humanitas
Omschrijving: In lastige situaties kunnen een luisterend oor en het stellen van de juiste vragen heel belangrijk zijn. In deze training leer je hoe je mensen door een goed gesprek sterker kunt maken. In deze e-learning komt het volgende aan bod:
- Luisteren
- De kracht van dialoog
- Oordeelloos luisteren
- Actief luisteren
- De kunst van het vragen stellen
Bijzonderheden: duur is > 30 minuten

Empowerment
Training door Humanitas
Omschrijving: Mensen verliezen soms het geloof in hun eigen kunnen. Hoe geef je iemand weer het zelfvertrouwen en de kracht om iets aan de situatie te veranderen, daar gaat deze training over.

Grenzen stellen
Training door Humanitas
Omschrijving: Iedere vrijwilliger maakt het mee: er wordt meer van je gevraagd dan je wilt. Hoe ga je daar mee om? Deze training helpt je om jouw grenzen te herkennen, bespreken en bewaken.

Netwerken versterken
Training van Humanitas
Omschrijving: Een sterk sociaal netwerk is van groot belang voor de veerkracht van mensen. Niet iedereen heeft zo’n netwerk. In deze training krijg je tips om daar samen iets aan te doen.

Vrijwilligers begeleiden
Training van Humanitas
Omschrijving: Hoe begeleid je de vrijwilligers die jij coördineert? In deze e-learning van Humanitas wordt stil gestaan bij:
- de visie op begeleiding
- adviseur – coach
- hulpverlener – vriend – vrijwilligersmodel
- van werving tot afscheid
Bijzonderheden: duur is 10-30 minuten

Vrijwilligersbeleid in 10 stappen
Training van Vrijwilligerscentrale Amsterdam
Omschrijving: Deze e-learningmodule is een handreiking voor vrijwilligersorganisaties bij het formuleren van een vrijwilligersbeleid. Ook als je al een beleid hebt, kun je de module gebruiken om te toetsen of je alle aspecten goed geregeld hebt.
- Wat is de plek van vrijwilligers binnen de organisatie?
- Hoe worden vrijwilligers geworven?
- Is er een vrijwilligerscontract?
- Welke vormen van begeleiding zijn er?
- Vallen de vrijwilligers met al hun activiteiten onder de vrijwilligersverzekering?
- Hoe worden de vrijwilligers gewaardeerd?
- Welke veiligheidsrisico’s zijn er?
Bijzonderheden: duur is > 30 minuten

Online EHBO cursus
In deze cursus leer je een slachtoffer in veiligheid te brengen, de toestand te beoordelen, de hulpdiensten te alarmeren en EHBO te verlenen bij: Brandwonden, Huidwonden, Bloedingen, Verslikking en Letsels door contact met dieren en planten.
Bijzonderheden: duur is ongeveer 1,5 uur. Per persoon kan je één cursus bestellen a € 25,-

Stappenplan en canvas voor crowdfunding
Training van 1%Club
Omschrijving: Met dit stappenplan leer je om een succesvolle crowdfunding campagne op te zetten. Zo is het delen van je persoonlijke verhaal een van de belangrijkste onderdelen hiervoor. Vul je eigen ‘do-good canvas’ in om overzicht te behouden en je campagne succesvol te laten verlopen.
Bijzonderheden: duur is 10-30 minuten

Aan de slag als maatje
Training van PEP Den Haag
Omschrijving: Als maatje bied je persoonlijk contact en wil je iemand tijdelijk ondersteunen. Dit levert ook uitdagingen op, want waar liggen de grenzen? Je krijgt tevens tips hoe je een goede gesprekspartner kunt zijn.
Bijzonderheden: duur is 10-30 minuten

Ontdek je talenten
Training van PEP Den Haag
Omschrijving: In deze e-learning sta jij centraal. Je gaat op zoek naar jouw talenten en kwaliteiten, naar datgene waar je goed in bent en waar je passie ligt. Want ieder mens heeft talenten!
Je gaat eerst ‘op onderzoek’ naar je waarden, kwaliteiten, valkuilen, talenten en vaardigheden, waar groei je van en wat is je passie?
Daarna ga je ‘aan de slag’ met jouw talenten, jouw droom.
Daarna ga je aan de slag als vrijwilliger? Wat dan, in actie, beren op de weg, helpende gedachten, mindset,  statisch of groei, de knop om en promoot jezelf.
Bijzonderheden: duur is > 30 minuten

Interactie met je groep cursisten
Training van PEP Den Haag
Omschrijving: Bij een training, workshop of cursus is er veel interactie tussen jou en de cursisten en tussen cursisten onderling. Welke rol heb jij in de begin- of eindfase? In deze cursus leer je hoe je ervoor zorgt dat er een goede sfeer is, waarin iedereen zich veilig voelt. Als trainer kun je met enthousiasme, irritaties en weerstand te maken krijgen. Je leert daarom ook op zo’n manier leiding te geven dat er geleerd wordt.
Bijzonderheden: duur is 10-30 minuten

Een lesprogramma ontwerpen
Training van PEP Den Haag
Omschrijving: Je bent gevraagd om een workshop of training te geven en hebt eventueel zelf een onderwerp gekozen. Wat weet je over de deelnemers? Hoe structureer je het lesprogramma? Hoe kies je werkvormen? Hoe kom je erachter of de training het gewenste resultaat oplevert?
Bijzonderheden: duur is 10-30 minuten

Leren nader bekeken
Training van PEP Den Haag
Omschrijving: Leren is belangrijk voor de vrijwilliger, maar ook voor jou als je een cursus of training moet geven. Wanneer en hoe leer je iets en wat gebeurt er dan? Ook ontdek je welke vaardigheden een trainer/docent allemaal nodig heeft en hoe jij die kunt ontwikkelen.
Bijzonderheden: duur is 10-30 minuten

Presenteren kun je leren!
Training van PEP Den Haag
Omschrijving: Presenteren is een vaardigheid die je kunt trainen. Volg deze cursus om te ontdekken waar je allemaal op kunt letten als jij een presentatie moet houden of als je hem voorbereidt voor iemand anders.
Bijzonderheden: duur is 10-30 minuten

Sociale veiligheid
Training van PEP Den Haag
Omschrijving: Ongewenst gedrag en grensoverschrijdend gedrag komen ook binnen vrijwilligersorganisaties voor. Hoe ga je hiermee om en hoe regel je dat het goed wordt opgelost als zoiets gebeurt? Je ontdekt op welke gebieden sociale veiligheid een rol speelt en welke vormen van grensoverschrijdend en ongewenst gedrag er zijn.
Bijzonderheden: duur is 10-30 minuten

Coachend begeleiden
Training door PEP Den Haag
Omschrijving: Je vrijwilligers zijn allemaal verschillend en moeten dus ook op een verschillende manier begeleid worden. In deze cursus leer je verschillende begeleidingsstijlen te hanteren. Ook word je getraind om een voortgangsgesprek te voeren. Hoe geef je eigenlijk feedback aan een vrijwilliger?
Bijzonderheden: duur is 10-30 minuten

Tevreden (met) vrijwilligers
Training door PEP Den Haag
Omschrijving: Hoe houd je vrijwilligers tevreden en betrokken? Hoe geef je hen voldoende uitdaging? Hoe voorkom je dat ze afhaken? Hoe breng je je waardering over?
Bijzonderheden: duur is 10-30 minuten

Vrijwilligers in mijn organisatie – Een goede start
Training door PEP Den Haag
Omschrijving: Een nieuwe vrijwilliger! Hoe werk je hem of haar op zo’n manier in dat je allebei blij en tevreden bent? Motivatie, talent en passie spelen hierbij een grote rol, maar ook duidelijke afspraken over veiligheid, verantwoordelijkheid en gedrag. Het inwerken kan pas beginnen als ook allerlei praktische zaken geregeld zijn.
Bijzonderheden: duur is 10-30 minuten

Vrijwilligers werven
Training door PEP Den Haag
Omschrijving: Om vrijwilligers te werven is het goed om te bedenken welk type vrijwilligers je bij jouw organisatie wilt krijgen. Welke competenties moeten je nieuwe vrijwilligers hebben? Wat maakt jouw organisatie zo goed en uniek?
Bijzonderheden: duur is 10-30 minuten

Projectmatig werken
Training van PEP Den Haag
Omschrijving: Je hebt een opdracht gekregen voor een nieuw project. Of je hebt geld nodig voor jouw idee. Een project goed uitvoeren en managen is niet makkelijk. Als het misgaat, heb je problemen met de financier van het project, is de samenwerking met partners geschaad of heb je je jouw doelgroep in de kou laten staan. Bedoeld of onbedoeld. In deze e-learning van PEP Den Haag wordt ingegaan op:
- Wat moet ik als eerste doen?
- Waar haal ik de juiste mensen vandaan?
- Hoe geef ik het geld verantwoord uit?
- Hoe zorg ik dat ik de juiste resultaten behaal?
Bijzonderheden: duur is 10-30 minuten

Goed penningmeesterschap
Training van PEP Den Haag
In deze e-learning wordt ingegaan op goed penningmeesterschap. Hierbij wordt ingegaan op:
- Wat zijn de verantwoordelijkheden van de penningmeester?
- Hoe stel je een begroting op?
- En hoe een jaarrekening?
- Hoe verzorg je de verantwoording naar de leden?
- Wat moet je aan de belastingdienst afdragen?
Bijzonderheden: duur is 10-30 minuten

Activerende werkvormen
Training van PEP i.s.m. Oranjefonds, Stolkav en E-learning training
Omschrijving: Jouw cursisten actief met de stof bezig laten zijn tijdens je training/workshop? In deze cursus leer je wanneer en hoe je activerende werkvormen kunt inzetten en hoe je kiest voor de ene of andere vorm.
Bijzonderheden: duur is 20-30 minuten

Managen van vrijwilligersorganisatie – een organisatie starten (1)
Training van PEP Den Haag
Omschrijving: In deze module van PEP Den Haag leer je wat er allemaal komt kijken bij het starten van een organisatie. Waar moet je op letten? Wat zijn de voor- en nadelen van de ene of andere vorm van organiseren en besturen?
Bijzonderheden: in navolging van deze e-learning kun je ook ‘managen van vrijwilligersorganisatie – een helder beleid’ van PEP Den Haag volgen. Duur is 10-30 minuten

Managen van vrijwilligersorganisatie – helder beleid (2)
Training van PEP Den Haag
Omschrijving: In deel 1 ging PEP Den Haag in op het starten van een vrijwilligersorganisatie. In dit tweede deel van managen van een vrijwilligersorganisatie leer je over het vormgeven van beleid, financiering en communicatie.
Bijzonderheden: duur is 10-30 minuten

Inspirerend leiderschap
Training van PEP Den Haag
Omschrijving: ‘Voordat je anderen kunt aansturen, moet je eerst leiderschap over je eigen leven hebben’.
Deze uitspraak vormt de basis van deze e-learning. Als je op een effectieve manier leiding wilt geven aan de vrijwilligers in jouw organisatie, is een goede dosis zelfkennis onontbeerlijk.
Heb je helder voor ogen wat je wilt bereiken en heb jij sturing over je eigen leven?
Wat boeit jou als individu werkelijk, wat inspireert je en wat geeft je voldoening?
Hoe kun je anderen helpen zichzelf te ontplooien?
Bijzonderheden: duur is 10-30 minuten

Beter in office voor non-profitorganisaties
Office 365 is beschikbaar voor non-profit organisaties met hoge kortingen en soms zelfs gratis.
Digitale presentatie over de mogelijkheden van de Microsoft non-profit licenties en het kortingsprogramma voor stichtingen en verenigingen.
Beter in office: 5 tips om te besparen op ict kosten
Samen met TechSoup organiseert Beter in Office deze webinar om non-profit organisaties te helpen met ICT-uitdagingen. In deze webinar gaan we naar 5 tips kijken hoe u kunt besparen op ICT-kosten.

Google Analytics
Training van Analytics Academy
Omschrijving: Leer in de Analytics Academy om te gaan met de meettools van Google. De cursussen worden aangeboden voor zowel beginners als gevorderden.
Bijzonderheden: duur is > 30 minuten

Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA)
Training van NOC-NSF
Omschrijving: Met deze online cursus kunnen vrijwilligers het certificaat Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) voor barvrijwilligers behalen. Het IVA-certificaat heb je nodig als je bij jouw vereniging achter de bar staat. Volgens de wet moet er bij het schenken van alcohol bij een vereniging (bijna altijd) gekwalificeerd personeel aanwezig zijn. Het verschilt per gemeente of jullie wel of niet een vergunning moeten hebben voor het schenken van alcohol.
Bijzonderheden: duur is 10-30 minuten

Kennisnetwerk Belastingen en Toeslagen
Kennisnetwerk is een site van de Belastingdienst. Hier krijgt u hulp als u voor anderen zaken met de Belastingdienst regelt.
Omschrijving: test uw kennis en oefen met situaties uit de praktijk, leer hoe u iemand nog beter helpt.

Certificaat voor vrijwillige verkeersregelaar
Training van www.verkeersregelaarsexamen.nl
Met deze online cursus van kunnen vrijwilligers een certificaat voor vrijwillige verkeersregelaar behalen. Handig als je een evenement organiseert waarbij vrijwillige verkeersregelaars worden ingezet.
Bijzonderheden: Als je een account hebt aangemaakt op www.verkeersregelaarsexamen.nl kun je een evenement aanmaken. Na goedkeuring krijg je een e-mail waarmee je op de website een code kunt ophalen. Deze code kun je naar je aspirant-verkeersregelaars sturen. De verkeersregelaars moeten dan een eigen account aanmaken, waarna ze de code moeten verzilveren in het takenmenu. Hierna kunnen ze direct met de cursus beginnen.
Bijzonderheden: duur is 10-30 minuten

Ergonomisch werken 
Training van Locomotion voor Nationale Nederlanden
Omschrijving: In deze e-learning module leer je over het ergonomisch werken met je computer om klachten aan je rug, nek, schouders en handen te voorkomen.
Bijzonderheden: duur is 10-30 minuten

Meldt u het even als een link niet werkt? Telefoon 0528-278855 vc@vrijwilligershoogeveen.nl