Welkom Thuis

De Westerkim is een christelijk woonzorgcentrum in Hoogeveen. In ons huis vormen wij als bewoners, naasten, medewerkers en vrijwilligers samen de Westerkim familie. Dit betekent dat we vanuit naastenliefde om elkaar geven, aan elkaar denken en voor elkaar zorgen. Daarbij ondersteunen medewerkers en vrijwilligers de bewoners om zoveel mogelijk de regie over hun leven te houden.

Wij bieden

Binnen de Westerkim bieden wij een kleinschalige en huiselijke woonomgeving met een directe verbinding met het park en dicht bij het centrum van Hoogeveen. In deze omgeving geven wij liefdevolle zorg en zoeken samen met bewoners naar een zinvolle dag invulling die past bij hun persoonlijke levensstijl. Zelfstandig wonende ouderen verlenen wij huishoudelijke hulp, thuiszorg, individuele begeleiding en begeleiding bij dementie. Daarnaast bieden wij dagbesteding binnen de muren van de Westerkim én dagbesteding in verenigingsgebouw Salawaku in Hoogeveen ouderen met een Molukse of Indonesische achtergrond.

Wij beloven

Wij beloven dat we elkaar horen, zien en kennen. Dat we oog en oor hebben voor elkaars levensverhaal. Als bewoners, naasten, medewerkers en vrijwilligersgaan wij met elkaar om zoals wij met onze familie omgaan. Elke dag opnieuw zeggen we tegen elkaar: welkom in deze familie, welkom thuis in de Westerkim.