Vrijwillige medewerker Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW)

Algemeen

Informatie en advieswerk is een belangrijk specialisme in de hulp- en dienstverlening van de Stichting Welzijnswerk. Zij wordt uitgevoerd door professionals en vrijwilligers. Verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het informatie- en advieswerk ligt bij het maatschappelijk werk.