Doelstelling:

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.

Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in zo’n 130 landen. In Hoogeveen proberen we een kerk met een plus te zijn. Leven en werken vanuit ons geloof in God, ten dienste van mensen. Veel van onze activiteiten staan in het teken van hulp en ondersteuning aan hen die het minder getroffen hebben. Geregeld verstrekken we gratis kleding aan hulpbehoevenden, bezoeken we ouderen en alleengaanden en er is een maaltijdvoorziening voor ouderen en alleenstaanden. Het Leger des Heils in Nederland is landelijk onder meer actief op het gebied van maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, maatschappelijk herstel, verslavingszorg en kerkelijk werk. De 6.000 professionals en duizenden vrijwilligers van het Leger des Heils staan ieder jaar klaar voor circa 55.000 mensen. Voor meer informatie over de organisatie: www.legerdesheils.nl.

In Nederland werken duizenden vrijwilligers samen met het Leger des Heils. Zij zijn van onschatbare waarde voor onder meer de winkels die gericht zijn op kledingverkoop en ontmoeting van waaruit geloofsgemeenschappen kunnen ontstaan.

Activiteiten:
In Bij Bosshardt + (dagopvang) kunnen alle mensen terecht voor: een kop koffie, thee en soep; een warme maaltijd; een warme douche; het wassen en drogen van kleding; een luisterend oor, aandacht en gezelligheid.
De begeleiding is gericht op het doorverwijzen naar de juiste instanties en om direct hulp te bieden wat mogelijk is.
De dagopvang werkt nauw samen met diverse instanties zoals, VNN, SWW en gemeente.