Doelstelling:
Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen “zonder helper”. Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp.
De 5.500 professionals en 900 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 55.000 mensen.

Activiteiten:
In Hier&Nu Hoogeveen (dagopvang) kunnen dak- en thuisloze mensen terecht voor: een kop koffie, thee en soep; een warme maaltijd; een warme douche; het wassen en drogen van kleding; een luisterend oor, aandacht en gezelligheid.
De begeleiding is gericht op het doorverwijzen naar de juiste instanties en om direct hulp te bieden wat mogelijk is.
De dagopvang werkt nauw samen met diverse instanties zoals, VNN, SWW en gemeente.