Stichting Voedselbank Zuidwest-Drenthe houdt zich bezig met voedselhulp in deze regio, met name in de gemeenten Meppel, Hoogeveen, Westerveld en De Wolden.

De Stichting Voedselbank Zuidwest-Drenthe wil de gevolgen van armoede in deze regio helpen bestrijden. Wij gaan verspilling van voedsel tegen door dit in te zamelen en gratis te verstrekken aan mensen die onder de armoedegrens leven.