Samen werken aan welzijn in Hoogeveen

Stichting Welzijnswerk is de welzijnsorganisatie in de gemeente Hoogeveen en is er voor alle inwoners. Onze aandacht gaat vooral uit naar de meest kwetsbare burgers. Met onze medewerkers en een groot aantal vrijwilligers is de SWW zichtbaar in de buurt, in de verschillende wijken en dorpen van Hoogeveen. Onze gebiedsteams bieden ondersteuning aan hun wijken in verschillende vormen. Het stimuleren van de eigen mogelijkheden van mensen is daarbij de leidraad.

Kernthema's
In de samenleving komt steeds meer nadruk te liggen op zelfredzaamheid, participatie en sociale netwerken van burgers. Onze activiteiten richten zich daarop. Wij doen ons werk aan de hand van vier thema's die onderling samenhangen.

Netwerken en verbinden
Wij werken in partnerschap met inwoners, de gemeente en andere (zorg)organisaties om mensen, ideeën, krachten en professionele - en vrijwilligersorganisaties bij elkaar te brengen en netwerken te ontwikkelen om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

Een leefbare, sterke samenleving waar verbondenheid wordt vergroot en iedereen meetelt, dat is waar we samen aan werken.

Sociale huisarts
Wij zijn er voor mensen die hulp nodig hebben. Mensen die vastlopen met een probleem of met een plan. Samen zoeken we naar mogelijkheden, we helpen bij het maken van keuzes of het vinden van antwoorden. Wij bieden individuele hulpverlening op maat en in de buurten, wijken en dorpen zijn we de sociale huisarts. Iedereen kan gebruik maken van onze diensten; een verwijzing is niet nodig.

Preventie
Wij realiseren oplossingen die voorkomen dat problemen ontstaan of groter worden. Oplossingen die weinig geld kosten en uiteindelijk zelfs tot besparing leiden. Samen met bewoners in hun buurt, wijk of dorp, dichtbij en vertrouwd.

Vrijwilligers en mantelzorgers
Wij zijn er ook voor vrijwilligers die activiteiten willen organiseren. Die anderen willen helpen deel te nemen aan het leven in buurt of dorp. Hierbij zorgen we ervoor dat vrijwilligers en mantelzorgers zo goed mogelijk hun belangrijke werk kunnen doen.


Stichting Welzijnswerk Hoogeveen - Diversen
Stichting Welzijnswerk Hoogeveen - Diversen

Onze vacatures