Waarom een vriendenstichting?

Zorgkwekerij de Blinkende wilg wil voor iedere deelnemer een passende dagbesteding kunnen aanbieden. De dagbesteding is gericht op het motiveren en het verder ontpooien van de deelnemers in een groene omgeving. Maar wat voor de een bijzonder inspirerend is kan voor de ander verveling betekenen. Iedereen is verschillend en daarom wil Zorgkwekerij maatwerk leveren.

Een deelnemer die tijdens het dagelijkse werk op de kwekerij met plezier bomen snoeit zal graag willen weten met welk gereedschap gewerkt kan worden (en hoe) en een andere deelnemer die de zangvogeltjes verzorgt zal willen weten hoe de ideale vogelkooi er uit moet zien. Dit zijn zomaar praktijkvoorbeelden waar deelnemers gemotiveerd raken om meer te leren.

Zorgkwekerij de Blinkende wilg is zeer blij met mensen die belangeloos de tijd nemen om deelnemers kennis of vaardigheden overdragen die passen bij het individuele kennisniveau en de  interesses van de deelnemer. De behoefte aan meer vrijwilligers met specifieke kennis en vaardigheden neemt toe, terwijl de financiële middelen vanuit de lokale overheid om nieuwe activiteiten te ontwikkelen steeds verder afnemen. Om een oplossing te bieden voor deze situatie is in april 2015 de Vriendenstichting de Blinkende wilg opgericht. Vriendenstichting de Blinkende wilg werft nieuwe vrijwilligers en financiële middelen voor een op maatgemaakte dagbesteding voor iedere deelnemer. Hierdoor kan de zorgkwekerij de deelnemers een uniek kans bieden om elke dag iets nieuws te leren. 

Doel van de vriendenstichting de Blinkende wilg

Het mogelijk maken voor de deelnemers van de zorgkwekerij de Blinkende om zich verder te kunnen ontplooien door het werven van vakkundige vrijwilligers en financiële middelen.

Doelgroep

De doelgroep is de groep deelnemers van de zorgkwekerij de blinkende Wilg. Deze groep varieert sterk in leeftijd, interesses en lichamelijke of psychische conditie. Maar wat deze groep bindt is het gezamenlijke werk in de tuin, kas of keuken.

Regelmaat, vertrouwen en de juiste werk/rust verhouding zijn belangrijke pijlers voor het uitvoeren van het werk. Zorgkwekerij de Blinkende wilg biedt deze deelnemers deze ingrediënten voor een goede dagbesteding zodat men kan werken aan persoonlijke doelen. Deze doelen staan omschreven in een begeleidingsplan en hebben bijvoorbeeld betrekking op het verkrijgen van meer zelfvertrouwen, een beter dag/nacht ritme, eetgedrag of betere sociale contacten met mededeelnemers.  Maar voor diegene die zichzelf verder wil ontplooien zal de Vriendenstichting de Blinkende wilg die iets nieuws kunnen  bieden.

Wat betekent de Vriendenstichting de Blinkende wilg voor de gelijknamige zorgkwekerij ?

De zorgkwekerij de Blinkende wilg is in 2006  door Alex Kattouw en Jessie Goodijk opgericht. De kwekerij biedt momenteel aan  ruim 20 mensen een dagbesteding.  Belangrijke activiteiten van de zorgkwekerij zijn haardhout verzamelen en kloven, verzorgen van huisdieren en kleinvee, werken in de moestuin, opkweken van planten, tuinen onderhouden van particulieren via een tuinabonnement, reparatiewerk van houten kratten en bestrijding van Amerikaanse vogelkers.

De Vriendenstichting werkt nauw samen met Zorgkwekerij de Blinkende wilg. Na het signaleren van bepaalde behoefte aan kennis en vaardigheden zullen via de Vriendenstichting  vrijwilligers gevraagd worden om in deze behoefte te voorzien. Door sponsoracties en donaties aan de Vriendenstichting kunnen onkosten van vrijwilligers en eventuele cursussen betaald worden, zoals reiskosten en het behalen van certificaat voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. De vriendenstichting en de zorgkwekerij hebben duidelijk een hetzelfde motto: Dat wat iemand raakt, zet ons in beweging.Verder wil de Vriendenstichting recreatieve uitstapjes mogelijk maken. Deelnemers leven vaak geïsoleerd in hun woonvoorziening. Zorgkwekerij de Blinkende wilg is zeer creatief bij het verzinnen van uitstapjes met een kleine beurs, zoals wandelen in het bos. Voor het geval dat er geld nodig is voor het bezoeken van bijvoorbeeld een museum of dierentuin, zal een beroep gedaan kunnen worden op de Vriendenstichting. 

Oproep aan vrijwilligers

Bent u iemand of kent u iemand die zich graag inzet voor andere mensen met een (lichte) beperking en verstand heeft van tuinieren of het houden van dieren? Meldt u dan bij Vriendenstichting de Blinkende wilg. Vervolgens wordt in gesprek met de secretaris van de Vriendenstichting gekeken naar een koppeling tussen een deelnemer en een vrijwilliger op basis van gedeelde interesses.

Zorgkwekerij Blinkende Wilg

De boomkwekerij is vanaf 1993 een bedrijf geweest  waar de planten via tussenhandel aan de tuincentra verkocht werden.

De afgelopen periode is de zorg op de kwekerij zo belangrijk geworden ,dat de productie afgestemd is op de mogelijkheden van de groep. Dat heeft alles te maken met het plezier wat we eraan beleven. Elk begin van de dag is als een schone bladzijde ,die op het eind beschreven is met anekdotes.

Een toegevoegde waarde vinden we ons zeker. In het aanbod van zorgboerderijen zijn we een van de weinige kwekerijen. Ons werkaanbod is ruim en divers. Er zijn andere activiteiten bijgekomen. De dieren die hun verzorging vragen, er wordt druk gebouwd, het terrein vraagt onderhoud, we doen  natuuronderhoud en er zijn huishoudelijke, creatieve administratieve  en recreatieve activiteiten bijgekomen.

Verder is het belangrijk dat een  deelnemer zijn plek vindt in de groep. Wij geven via huisregels duidelijk aan wat wenselijk gedrag is, en houden dat ook goed in de gaten. Verder zijn we op een positieve manier aan het motiveren, waar ook eigen initiatief ruimte krijgt.

Kortom: iedere deelnemer is even belangrijk.