ABC is een vrijwilligersorganisatie van en voor laaggeletterden in heel Nederland. 
ABC Drenthe bestaat uit 16 ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid. De afdeling behartigt de belangen van deze ervaringsdeskundigen.