Het dorp dat zweeg, heeft veel te vertellen….

In het dorp Nieuwlande vind je oude onderduikadressen uit de Tweede Wereldoorlog. In deze periode zijn bijzondere verhalen ontstaan. Het museum vertelt de verhalen van het zwijgende dorp die je niet snel zult vergeten.

Het museum
Onderduikersmuseum de Duikelaar in Nieuwlande is ontstaan in 2017. Na het overlijden van Jo Schonewille, bleef er een tamelijk grote collectie aan tweede wereldoorlog voorwerpen achter. Stichting Onderduikermuseum Nieuwlande heeft zich ingezet om de collectie te behouden.

Het doel van het onderduikersmuseum de Duikelaar is om de geschiedenis van Nieuwlande in materiële en immateriële zin te verzamelen, te bewaren en weer te geven. Door middel van het museum wil de stichting de geschiedenis van Nieuwlande in de jaren ’40-’45 levend houden en aan de jongere generatie doorgeven. Niet alleen als eerbetoon aan de bekende verzetshelden, zoals Johannes Post, maar ook aan de vele bewoners die zwijgend hun leven riskeerden door onderduikers in huis te nemen.

Het bestuur van Onderduikersmuseum De Duikelaar werkt onbezoldigd, ook het museum draait volledig op vrijwilligers.

Naast individuele bezoekers ontvangt onderduikers museum De Duikelaar ook groepen en scholen.