Heel de hersenen!
Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving met een psychische aandoening of hersenaandoening. De kans dat het uzelf van dichtbij raakt is groot. Het treft bijna 4 miljoen Nederlanders. Stuk voor stuk hebben ze baat bij de Hoofdcollecte van Nederland.
Graag willen hoofdproblemen zoals migraine, burn out, ADHD, beroerte, autisme, traumatisch hersenletsel enz voorkomen en genezen.

Onze visie: Hoe meer we van de hersenen begrijpen, hoe beter we ze gezond kunnen houden.

Onze missie: Wij willen actief bijdragen aan gezonde hersenen in Nederland. Daarom initiëren we nieuwe kennisontwikkeling vanuit maatschappelijke relevantie en vertalen we bestaande kennis naar praktische toepassingen.

We hebben drie domeinen:

Gezonde hersenen De kwaliteit van onze hersenen bepaalt de kwaliteit van ons leven en onze samenleving. We willen weten hoe we het beste uit onze hersenen kunnen halen, waar de bedreigingen zijn en hoe we die kunnen voorkómen.

Hersenaandoeningen We willen bijdragen aan de wereldwijde inspanningen om hersenaandoeningen te behandelen en te genezen. Door onze kennis breed beschikbaar te stellen en ons aandeel op het gebied van onderzoek uit te voeren.

Patiëntenzorg Ook hersenpatiënten moeten het maximale uit zichzelf kunnen halen. We helpen hierbij door de kwaliteit van zorg te verbeteren en aandacht voor hun behoeftes te vragen.

Alles wat we doen, moet een meetbaar en positief effect hebben. Op onze doelgroepen en de samenleving als geheel.