Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw.
Humanitas Zuid- Drenthe zijn ruim 100 vrijwilligers actief in verschillende projecten.
De afdeling Zuid-Drenthe omvat de gemeente Hoogeveen en het oostelijke deel van de gemeente De Wolden (Zuidwolde, Ruinen en Koekangerveld).

De missie van Humanitas.
Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze humanistische uitgangspunten vertaalt Humanitas in diensten van-mens-tot-mens op de gebieden van welzijn, wonen en zorg.

Een toelichting op de missie.
In de dienstverlening van Humanitas staan de humanistische uitgangspunten centraal: zelfbeschikking, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid. Uiteindelijk moeten zo veel mogelijk hulpvragers ("deelnemers") hun eigen leven weer vorm kunnen geven (zelfbeschikking).
In een samenleving ben je niet alleen verantwoordelijk voor jezelf, maar ook voor anderen (verantwoordelijkheid). En de vrijwilliger van Humanitas staat niet boven de hulpvrager maar ernaast (gelijkwaardigheid).
De dienstverlening is veelal kleinschalig (maatjescontacten, huisbezoek), persoonlijk (van-mens-tot-mens) en wordt lokaal georganiseerd.