Zorg voor landschap en natuur

Het boerenland, het dorpsgroen, het zandpad naar de hei. Het is de “gewone” leefomgeving die zo sfeerbepalend en karakteristiek is voor Drenthe.
Landschapsbeheer Drenthe werkt actief aan de zorg voor landschap en natuur in onze provincie. Daarbij richten we ons juist op die gewone leefomgeving.
Het landschap en de natuur dichtbij. Daar doen we het voor.

Landschapsbeheer Drenthe streeft naar behoud en ontwikkeling van een mooi Drents cultuurlandschap. We richten ons met name op de kleinere landschappelijke en cultuurhistorische elementen en de hierin aanwezige planten en dieren. U kunt hierbij denken aan de brinken, uw erf, houtwallen, kleine bosjes, grafheuvels, poelen en bomenlanen die zo kenmerkend zijn voor Drenthe. Wij vinden dat de landschapszorg in deze 'gewone' leefomgeving essentieel is voor het behoud van het streekeigen karakter van Drenthe!

Dat lukt ons echter niet zonder de medewerking van grondbezitters (zoals gemeenten, agrariërs en particulieren) en de inzet van honderden enthousiaste vrijwilligers. Één van onze belangrijkste doelen is dan om te stimuleren dat mensen zelf aan de slag gaan met de zorg voor landschap en natuur in hun directe leefomgeving.