Maatje op Maat heeft als doel leerlingen succesvol een onderwijstraject te laten doorlopen.
Een Maatje stuimuleert een leerlingen die daarbij een steuntje in de rug nodig heeft.
Het gaat om leerlingen in van het basissonderwijs, in het voortgezet onderwijs en in het MBO.