COSA

Geen nieuwe slachtoffers. Daar draait het om bij COSA, een methode voor re-integratie van zedendaders in de samenleving. Vrijwilligers vormen samen met professionals een netwerk rond een zedendader, de COSA-cirkel.

Sociaal isolement
Wanneer een zedendader na het uitzitten van een straf terugkeert in de maatschappij ontstaat vaak onrust. Sociaal isolement, sociale uitsluiting en emotionele eenzaamheid van de veroordeelde zedendader liggen op de loer. En dat zijn juist de grootste risicofactoren voor recidive. COSA zet zich, samen met vrijwilligers en professionals, in voor het doorbreken van dit isolement. Ze ondersteunen de zedendader bij zijn re-integratie in de samenleving. Dit is effectief gebleken in het verlagen van de kans op recidive. Zedendaders die meedoen moeten gemotiveerd zijn om een delictvrij bestaan op te bouwen.

Vrijwilligers en professionals werken nauw samen
Rond een veroordeelde zedendader (het kernlid) wordt een groep van drie tot vijf getrainde vrijwilligers geformeerd (de binnencirkel). Daaromheen staan professionals (de buitencirkel), zoals een toezichthouder van de reclassering, behandelaar, wijkagent en een medewerker van een gemeente of bijvoorbeeld de woningcorporatie. Een coördinator van Reclassering Nederland begeleidt de vrijwilligers en is de schakel tussen de professionals en de vrijwilligers. Er zijn landelijk zo’n 300 vrijwilligers en 15 professionele cirkelcoördinatoren betrokken bij COSA.

Wat doen COSA-vrijwilligers?
De vrijwilligers zijn alert op risicovol gedrag. Zij ondernemen sociale activiteiten met het kernlid en voeren gesprekken. Bijvoorbeeld een wandeling door het bos, een bezoek aan een bioscoop, een drankje op een vol terras. Ook signaleren zij problemen of oplopende spanningen bij het kernlid en melden deze aan de cirkelcoördinator. Een COSA-cirkel duurt gemiddeld twee jaar. Vrijwilliger zijn bij COSA vraagt om een tijdsinvestering van 3 tot 4 uur per week.

Word ook COSA-vrijwilliger
COSA is een uitdagende vrijwilligerstaak. Je levert een actieve bijdrage aan een veiligere samenleving en vergroot de kans van een zedendader op een leven zonder delicten. Vrijwilligers kunnen rekenen op een grondige tweedaagse training vooraf. Ook de ondersteuning en begeleiding door de cirkel coordinator tijdens het COSA-traject is goed geregeld.