Stichting Gehandicaptenplatform Hoogeveen.
Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten dienen dezelfde rechten, plichten en mogelijkheden te hebben als anderen.
Dit uitgangspunt is uitgewerkt in verschillende onderdelen, waarin de gemeente iets voor deze burgers betekent.
Het Platform kan (in overleg met hun achterban) zelf hun standpunt bepalen en actie ondernemen naar gemeente en politieke partijen.
De rol van de lokale overheid voor mensen met een handicap is de laatste jaren enorm toegenomen.
De gemeente is hiermee de partij geworden, om ervoor te zorgen dat mensen met een handicap op een gelijkwaardige manier aan de samenleving kunnen deelnemen.