De historie van Korenmolen de Zwaluw

Het begin
Volgens oude gegevens moet er al in 1716 een molen hebben gestaan op de plaats van de huidige molen. Deze molen zou gebouwd zijn door Roelof Steenbergen van Ten Arlo. Aan de westkant van de huidige molen bevind zich een gevelsteen met het jaartal 1787. In dit jaar werd een geheel nieuwe en grotere molen gebouwd door Roelof Steenbergen Jr.
Deze molen deed dienst als graan-, pel- en run(schors)molen. In 1826 ging de molen over in handen van Lucas Quirinus Robaard. In 1833 brandde de molen af door een schoorsteenbrand in het molenaarshuis. Een jaar later in 1834 werd de molen weer opgebouwd.

De molenaars
De Zwaluw wordt draaiende gehouden door beroepsmolenaar Hans Valkenhoff, samen met de vrijwillig molenaars Jerry Vondeling en Aalt Mulder, zij zorgen ervoor dat de bewoners van Hoogeveen onze ‘Zwaluw’ bijna dagelijks kunnen zien draaien.

De molen is open:
Do.  Van 10.00 - 14.00
Vrij. Van 10.00 - 17.00
Za.  Van 10.30 - 12.30
En als de wieken draaien of de molenwimpel uithangt.

De vrijwilligers
Naast de molenaars is er een groep vrijwilligers actief in de molen. Op donderdag, vrijdag en zaterdag is de molenwinkel geopend voor de verkoop van molenproducten. De vrijwilligers verzorgen de verkoop van molenprodukten en handelen de bestellingen af. Rondleidingen in de molen worden door de vrijwilligers en molenaars begeleid. Het klein onderhoud van de molen is ook in handen van de vrijwilligers.

Tijdens speciale dagen zoals de Nationale Molendag en de Drentse Molendag, steunt de stichting op de vrijwilligers

Vrijwilliger worden?
Een molen staat nooit stil! Evenzo is dat het geval
met de werkzaam-heden in de molen. Wij zijn nog
steeds op zoek naar vrijwilligers die een handje willen
helpen in de molen-winkel of die op een ochtend of
een middag een rondleiding kunnen verzorgen voor
groepen. Natuurlijk worden de aspirant vrijwilligers
goed ingewerkt door de molenaars en de vrijwilligers.
Zo kunt u zelf een bijdrage leveren aan het behoud
van ons cultuurhistorisch erfgoed!