Het Loket Geldzaken biedt financieel administratieve hulpverlening door vrijwilligers, voor inwoners van de gemeente Hoogeveen.

Wij geven informatie en advies en bieden praktische ondersteuning bij:

 • Lezen en uitleggen van brieven
 • Huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget
 • Gemeentelijke regelingen, zoals minimaregeling,   kwijtschelding etc.
 • DigiD
 • Belastingen (geen aangifte IB)
 • Aanvragen van pensioen of AOW
 • Helpen bij betalingsregelingen
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Contact met woningcorporaties, zorgverzekeraars etc.

Loket Geldzaken werkt met vrijwilligers en kan deze hulp gratis aanbieden. Onze vrijwilligers beschikken over veel kennis op financieel administratief gebied. Zij weten wanneer zij u beter kunnen doorverwijzen naar specialisten, zoals naar Humanitas Thuisadministratie, Schuldhulpmaatje Hoogeveen of naar andere maatschappelijke hulpverleners.

Loket Geldzaken is bereikbaar:

 • Elke werkdag van 9.00 – 12.00 uur aan Het Haagje 119, Hoogeveen

De volgende organisaties nemen deel in Loket Geldzaken:

 • Humanitas Thuisadministratie
 • Leger des Heils
 • Schuldhulpmaatje Hoogeveen
 • SWW