Doel van de Stichting Paardrijden Gehandicapten Hardenberg
Het doel van de SPGH is notarieel vastgelegd: Het bevorderen van paard- en ponyrijden voor gehandicapten in de regio Hardenberg. Onder het doel valt verder al hetgeen daarmee verband houdt of tot verwezenlijking van het doel bij kan dragen. De stichting zal zich hierbij laten adviseren door deskundigen, waaronder medische, hippische en pedagogische. De stichting streeft er naar dat het paard- en ponyrijden door gehandicapten geschiedt volgens de richtlijnen en normen zoals aangegeven door de Landelijke Federatie Gehandicapten.

Voor wie is de stichting opgericht?
De SPGH biedt mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking de gelegenheid tot pony of paardrijden. De lessen worden wekelijks gegeven in manege Hoogenweg, Hoogenweg 52 te Hoogenweg (gemeente Hardenberg). Het instructieteam is gediplomeerd en zeer ervaren in het geven van de lessen aan onze doelgroep.

Bij de SPGH rijden ruiters en amazones afkomstig uit de gemeenten Hardenberg, Ommen, Coevorden en Twenterand. Er rijden ook nog enkele ruiters van buiten dit gebied bij onze stichting.

Vrijwilligers
De gehele organisatie van de SPGH bestaat uit vrijwilligers. Geen enkele van deze vrijwilligers ontvangt een beloning voor deze werkzaamheden