Het Taalhuis Hoogeveen is dé plek waar iedereen met alle vragen rondom taal terecht kan. Het Taalhuis vind je in de bibliotheek aan de Willemskade. Het Taalhuis Hoogeveen is er om de problemen rond laaggelettterheid aan te pakken.

Alle Hoogeveense inwoners zijn welkom bij het Taalhuis. Je kunt er informatie krijgen over een passende (digi)taalcursus of het taalaanbod in de buurt. Tijdens de openingstijden van de bibliotheek kun je oefenen op de beschikbare computers. Getrainde vrijwilligers begeleiden, onder verantwoordelijkheid van de taaldocent, cursisten individueel of in groepjes. Tijdens de spreekuren kan men bij de taalhuisdocent terecht voor vragen of een intake.

In Nederland is laaggeletterdheid een van de grote maatschappelijke problemen. Onder laaggeletterdheid verstaan we: onvoldoende kunnen lezen, schrijven, rekenen of omgaan met alledaagse technologie om zich zelfstandig te redden. Naar schatting telt Hoogeveen nog steeds zo’n 8000 mensen die veel problemen hebben met lezen en schrijven. Bij laaggeletterden denken we vaak aan mensen uit het buitenland die naar Nederland zijn gekomen. Uit onderzoek blijkt dat tweederde van Nederlandse afkomst is.

Spreekuur

Dinsdag:     18:00-20:00 uur, in de oneven weken (alleen op afspraak)

Donderdag: 10:00-12:00 uur, elke week