FUNCTIEOMSCHRIJVING PENNINGMEESTER

-                     Zie onderstaande functie omschrijvingen OLHACO

Hieronder een meer gedetailleerde uitleg van de functie van penningmeester, daarnaast kunnen bepaalde werkzaamheden ook door de commissies overgenomen worden, maar als penningmeester moet er wel op toegezien worden, dan e.e.a. op tijd gebeurd.

Bestuur:

-                     Rekeningswerkzaamheden

 • Ontvangen nota’s laten goedkeuren door (voorzitter)commissie.
 • De goedgekeurde nota’s en declaraties betaalbaar stellen.
 • Facturen versturen en de afloop in de gaten houden, eventueel een herinnering en of aanmaning versturen.
 • Verwerking van de uitgaven en inkomsten in de administratie.
 • Minimaal per kwartaal en indien nodig vaker de cijfers presenteren in de bestuursvergadering, inclusief een prognose.
 • Overschrijding of dreigende overschrijding van de budgetten aan de voorzitter van de commissie voorleggen en aan de orde stellen in de eerst volgende bestuursvergadering.
 • Na afloop van het seizoen van de voorzitters van de commissies, de nog te ontvangen en nog te betalen bedragen opvragen(moet wel onderbouwd zijn).
 • In september een start maken met het opmaken van de jaarrekening met toelichting en deze aan de orde stellen in de bestuursvergadering.
 • Na akkoord bestuur en kascommissie uitnodigen voor controle.

-                     Begrotingswerkzaamheden

 • Alle aangeleverde begrotingen van de commissies beoordelen en controleren, daarna verwerken in de verenigingsbegroting.
 • Bij gerede twijfel in overleg treden met de voorzitter van de desbetreffende commissie.
 • De penningmeester maakt op basis van de ledenlijst(op te vragen bij de ledenadministratie) een berekening van de verenigingscontributie.
 • Idem voor de berekening van de nevobo-contributie, maar dan ook de begroting NeVoBo regionaal en NeVoBo nationaal bij betrekken.
 • De penningmeester doet verder een voorstel voor de begrotingsbedragen voor het algemeen bestuur.
 • In de bestuursvergadering de begroting aan de orde stellen.
 • Indien geen sluitende begroting, en de commissies inclusief het bestuur komen er niet uit, dan voorstellen doen om tot een sluitende begroting te komen.
 • Daarnaast controleert en toets de penningmeester wel alle voorstellen van bestuurders en commissies om tot een sluitende begroting te komen.
 • Hierna wordt de begroting definief gemaakt en worden de toelichting gemaakt.
 • In de eerst volgende bestuursvergadering wordt deze begroting opnieuw voorgelegd aan het bestuur.

Kantinecommissie:

 • Houdt contact met de penningmeester kantinecommissie
 • Vraagt per kwartaal op vaker de rekeningcijfers op en verwerkt deze cijfers in de verenigingsadministratie.(de kantinecommissie heeft een aparte boekhouding en bankrekeningnummer).
 • Controleert de (kwartaal)cijfers van de boekhouding van de kantinecommissie.
 • Afromen van de bankrekening van de kantine naar spaarrekening vereniging.

Wedstrijdcommissie:

 • Stuurt nota’s naar de NeVoBo m.b.t. zaalinhuur minitoernooien en open club kampioenschappen enz.
 • Afgegeven incasso’s om inschrijfgelden teams, contributie, bekertoernooien en openclub kampioenschappen te innen worden alleen de penningmeester getekend, daarnaast controle of de automatische afschrijvingen correct zijn.

Ledenadministratie:

 • Contact met ledenadministratie en lost problemen op met leden en of ouders van leden, als de ledenadministratie hierom vraagt.
 • Doet voorstellen omtrent afwijkende contributies, ingeval van ziekte, blessure, studie en werk enz.
 • Controleert de inning van de contributie op volledigheid en juistheid.
 • Na herinnering en aanmaning neemt de penningmeester contact op met desbetreffende lid, waarom e.e.a. niet betaald is.
 • Overlegd met sportfunctionaris (Gemeenten) en of SWW, die aanvraag behandelt voor een bijdrage uit het Jeugdsportfonds Drenthe.
 • Maakt nota’s voor Jeugdsportfonds Drenthe, voor jeugdleden die hetzij geheel of gedeeltelijk betaald worden door Jeugdsportfonds(basis is beschikking van Jeugdsportfonds).

Marketing cie:

 • De nota’s voor de sponsoren(hoofdsponsor, subsponsoren, bordsponsoren, kledingsponsoren, adverteerders, tassensponsoren en leden van de club van 50) worden verstuurd door cie.
 • Krijgt via dropbox de nota’s voor controle en geeft door als betaling gedaan is.

Kleding cie:

 • Onderhoud contact met de kledingcommissie en geeft advies over de financiële verwerking van aanschaf kleding enz
 • Controleert lijstwerk inzake borggelden mbt trainingspakken.

Technische cie:

 • Zaalhuur nota’s laten controleren door desbetreffende persoon

Vacaturegegevens

Geplaatst door
Bekijk informatie en andere vacatures van Olhaco
Activiteiten Administratief/informatief
Regelmaat inzet Met regelmaat
Regio Hoogeveen
Sectoren Sport en recreatie
Werktijden eigen invulling
Locatie Hoogeveen
Mij registreren als vrijwilliger

Indien u al een profiel heeft kunt u via onderstaande knop inloggen. U keert dan automatisch terug naar deze vacature.

* Dit is een verplicht veld

De aanbieder van deze vacature ziet naast uw reactie uw naam, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.